sobota

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata – 26.11.23.

 

 1. Dziś po mszach świętych odnowienie Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Po południu o 16.30 różaniec za zmarłych z Wypominków i msza św. Przy wyjściu możliwość nabycia ciasta niedzielnego, ofiara na Dzieło Rodzina Rodzinie.
 2. W tygodniu wypadają I piątek, sobota i I niedziela miesiąca. W piątek do południa nawiedzenie chorych z Panem Jezusem, w niedzielę zmiana tajemnic różańcowych.
 3. We czwartek i piątek spowiedź św. od godz.16.oo. We czwartek święto św. Andrzeja, Apostoła.
 4. Do czwartku o 16.30 różaniec za zmarłych z Wypominków, od piątku msza św. o 17.oo. Następna niedziela to I Niedziela Adwentu.
 5. W sobotę o godz.10.oo zbiórka ministrantów i lektorów.
 6. Bóg zapłać za piękne sprzątanie i kwiaty grupie parafian z ul. Pańskiej.
 7. Serdeczne podziękowanie naszej Straży Pożarnej za rozbiórkę rusztowania na wieży kościoła, która była tam jeszcze od nowości kościoła. Bóg zapłać.
 8. Spotkania oazowe: ODB we wtorek po Mszy św. OND we środę po Mszy św., ONŻ grupa młodsza we czwartek po Mszy św., ONŻ grupa starsza w piątek po Mszy św., OD Efez w poniedziałek o 19.oo, OD Smyrna/Nowa grupa/ we środę o 19.oo, OD Maranatha we czwartek o 19.oo.
 9. Przy wyjściu prasa katolicka. W Niedzieli warto przeczytać art. ”Koniec świata czy…początek?”, w Gościu kalendarz na rok 2024. Zachęta do lektury.
 10. Intencje mszalne:

Poniedziałek: +Jan Gosztyła/córka Wiesława/

Wtorek: +Jan Gosztyła/córka Milena/

Środa: +Jan Gosztyła/córka Grażyna/

Czwartek: +Mieczysław Zajdel/1 r. sm./

Piątek: +Jan Gosztyła/córka Danuta/

Sobota: +Kucza Michał

Niedziela g.8.oo: +Andrzej +Jan Kafel

17.oo: o błog. Boże dla Straży Pożarnej

33 niedziela zwykła – 19.11.23.

 1. Dziś po mszy rannej katecheza przedmałżeńska dla młodzieży a o 16.30 Różaniec za zmarłych z Wypominków i msza św.
 2. W tygodniu wypadają: jutro wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, we wtorek wsp. Ofiarowania NMP, we środę św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, w piątek św. męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy, w niedzielę Uroczystość Chrystusa Króla, ostatnia niedziela roku liturgicznego.
 3. W tygodniu o 16.30 różaniec za zmarłych z Wypominków i msza św.
 4. Bóg zapłać za piękne sprzątanie i kwiaty grupie parafian z ul. Pańskiej, Bóg zapłać za każdą pomoc przy kościele w minionym tygodniu.
 5. We środę spotkanie Kręgu Rodzin im. św. Rozalii.
 6. W następną niedzielę będzie możliwość nabycia ciasta niedzielnego przygotowanego przez Zespół Charytatywny. Ofiara na misje na Dzieło Rodzina Rodzinie.
 7. W piątek i sobotę u Księży Michalitów odbywać się będzie XXI edycja organizowanego corocznie sympozjum naukowego. Temat tegorocznego  spotkania brzmi: „Co Polska dała światu?”.
 8. Spotkania oazowe: ODB we wtorek po Mszy św., OND we środę po Mszy św., ONŻ grupa młodsza we czwartek po Mszy św., ONŻ grupa starsza w piątek po Mszy św., OD Pergamon/nowa grupa/ we wtorek o 19.oo, OD Effatha we środę o 19.oo, OD Metanoia we czwartek o 19.oo.
 9. Przy wyjściu prasa katolicka, zachęta do lektury.
 10. Intencje mszalne:

Poniedziałek: +Helena +Władysław Szczurek

Wtorek: 1/+Romana Szopa

2/ +Czesława +Franciszek Uliasz

Środa:  +zmarłych z rodz.

Czwartek: 1/+Bogdan Uliasz/7r.śm./

2/ +Radosław Zazulski/siostra/

Piątek:1/+Radosław Zazulski

2/+Radosław Zazulski/kol.z pracy matki/

Sobota: +Jan Gosztyła/syn/

Niedziela g.8.oo: +Franciszek, +Czesława Uliasz

10.30: +Czesław Bobola/z Kregu św. Andrzeja/

17.oo: parafialna/zWypominków/


piątek

CIEKAWOSTKA WROCEŃSKA

"Echo Gmin" -  kędzierzyńsko - kozielski tygodnik regionalny 2000 nr 19/140


sobota

32 niedziela zwykła – 12.11.23.

 

 1. Dzisiaj Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, zbiórka do puszek na ten cel. Po południu o 16.30 Różaniec za zmarłych z Wypominków i msza św. w nowym kościele.
 2. W tygodniu wypadają: jutro wspomnienie św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski, w piątek św. Elżbiety Węgierskiej, w sobotę bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy.
 3. W tygodniu różaniec za zmarłych z Wypominków o 16.30, z wyj. dnia jutrzejszego i msza św.
 4. Jutro msza św. tylko o godz.7.oo/Kongregacja kapłańska/.
 5. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i adoracja Najświętszego Sakramentu do godz.19.oo, prowadzona przez Akcję Katolicką, po adoracji spotkanie.
 6. We czwartek zbiórka ministrantów i lektorów. W następną niedzielę katecheza przedmałżeńska dla młodzieży po mszy św. rannej.
 7. Bóg zapłać za piękne sprzątanie i kwiaty grupie parafian z ul. Św. Jana, Bóg zapłać za dzisiejszą ofiarę na kościół w kopertach.
 8. Spotkania oazowe: ODB we wtorek po mszy św., OND we środę po mszy św., ONŻ grupa młodsza we czwartek po mszy św., ONŻ grupa starsza w piątek po mszy św., OD Efez we wtorek o 19.oo, OD Smyrna we środę o 19.oo, OD Maranatha we czwartek o 19.oo.
 9. Przy wyjściu prasa katolicka, zachęta do czytania.
 10. Intencje mszalne:

Jutro o g.7.oo: + Michał Kucza

Wtorek: +Radosław Zazulski/Barbara/

Środa; +Radosław Zazulski/Ada i Kasia/

Czwartek: +Radosław Zazulski/koledzy z klasy/

Piątek: +Radosław Zazulski/syn Szymon/

Sobota: +Mieczysław Dróbek

Niedziela g.8.oo:+Stefania +Wilhelm Bogacz

17.oo: +z Wypominków

niedziela

Przed Świętem Niepodległości...jeszcze raz...wspomnienie o Janie Droździe- Gierymskim.

 


Grób Gierymskiego w Wolbromiu. 

Tablica nagrobna/mało czytelna/

Fotografie udostępnione dzięki uprzejmości mieszkańca Wolbromia. 

Żródło strony

ur. 2 VII 1889 w m. Wrocanka k. Krosna, s. Tomasza i Rozalii z d. Pudło. Książeczka wojskowa nr 32864.

Ukończył gimnazjum w Sanoku (1909), a w 1914 studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego. Należał do organizacji niepodległościowych. 19 VIII 1914 wstąpił do LP. Przydzielony do 2. pp II Brygady LP, walczył w Karpatach Wschodnich w składzie oddziału telefonicznego 2. pp II Brygady LP, 3 VI – 5 VIII 1916 oddziału telefonicznego Komendy LP. Po ponownym odkomenderowaniu do 2. pp II Brygady LP (5 VIII 1916) dowodził plut. łączn. pułku. 1 I 1916 mianowany sierż., a 12 IX 1916 chor. łączn. Po kryzysie przysięgowym (VII 1917) służył w Polskim Korpusie Posiłkowym. Po Rarańczy (15–16 II 1918) dołączył do II KP, gdzie służył w 14. pstrz do klęski w bitwie pod Kaniowem (11 V 1918). Wzięty przez Niemców do niewoli, zdołał zbiec i przedostać się do I KP. Po jego rozbrojeniu powrócił do Lublina, działał w POW.XI 1918 – XII 1920 służył w WP, po czym w III 1921 przeszedł do rezerwy, zweryfikowany jako por. rez. łączn. ze starszeństwem z 1 VI 1919. Zamieszkał w Olkuszu, pracował jako nauczyciel w tamtejszym Gimnazjum Męskim. W 1927 został radnym i wiceburmistrzem Olkusza. Po przeprowadzce do Piotrkowa został dyrektorem gimnazjum (1929/1930), a od 1934 radnym miejskim. Działał w ZLP, FPZOO, BBWR (prezes Rady Grodzkiej) i w OZN. W IV kadencji Sejmu (1935–1938) zdobył mandat poselski z okręgu 22 (Piotrków). Bezskutecznie kandydował w wyborach w 1938. Uczestniczył w kampanii 1939 roku. Odznaczony KN, KW 2x.

Źródła:

CAW I.120.1.501; Lista starszeństwa 1917; R.O.1923; R.O.1924; R.O.Rez.1934; W. K. Cygan, Oficerowie Legionów..., t. 1; Posłowie i senatorowie..., t. 1.

Autorzy:

Janusz Cisek, Ewa Kozłowska, Łukasz Wieczorek

Słownik Legionistów Polskich 1914-1918

   


Jan Drozd we Wrocance

Przed domem rodzinnym

Jan Drozd z wnuczkami i żoną

PREZENTACJA O JANIE DROŹDZIE-GIERYMSKIM

sobota

31 niedziela zwykła – 05.11.23.

 

 1. Dziś zmiana tajemnic różańcowych. Intencja modlitewna: O dar życia wiecznego dla wszystkich wiernych zmarłych. Po południu o 16.30 Różaniec za zmarłych z Wypominków i msza św.
 2. W tygodniu we czwartek święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, w piątek św. Leona Wielkiego, papieża, w sobotę św. Marcina z Tours, biskupa.
 3. W sobotę rocznica odzyskania niepodległości. Polecamy Bogu tych wszystkich, którzy oddali życie za Ojczyznę.
 4. We wtorek w Miejscu Piastowym u Ks. Michalitów dekanalne dziękczynienie za beatyfikację Rodziny Ulmów. Rozpoczęcie o 17.oo. Zachęta do licznego uczestnictwa w tym wydarzeniu. U nas w parafii będzie msza św. tylko rano o 7.oo.
 5. W tygodniu, oprócz wtorku, codziennie Różaniec za zmarłych z Wypominków o 16.30 i msza św.
 6. Bóg zapłać za piękne sprzątanie i kwiaty grupie parafian z ul. Brzozowej, Bóg zapłać panom za pomoc na cmentarzu przy porządkowaniu alejek.
 7. Przypomnienie o zyskaniu odpustów za zmarłych, do 8 listopada odpust zupełny w pozostałe dni listopada odpust cząstkowy.
 8. Spotkania oazowe: ODB we wtorek po Mszy św., OND we środę po Mszy św., ONŻ grupa młodsza w piątek po Mszy św., ONŻ grupa starsza we czwartek po Mszy św., OD Pergamon/nowa grupa/ we wtorek o 19.oo, OD Effatha we środę o 19.oo, OD Metanoia we czwartek o 19.oo. W sobotę zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu w intencji Ojczyzny o 19.30 w starym kościele.
 9. Intencje mszalne:

Poniedziałek: +Roman Surowiec

Wtorek g.7.oo: +Stefania +Bronisław +Józef Lorenc

Środa: +Czesława +Julian Czelny

Czwartek: +Tadeusz +Czesława Gadzała

Piątek: +Zofia +Jan Kostrząb

Sobota: +Maria +Tadeusz Marecki

Niedziela g.8.oo: +Stanisława Szydło

17.oo: parafialna/z Wypominków/

środa

W drodze do świętości.

 


Ks. Dariusz Wilk, nasz kapłan - rodak, podczas homilii mocno podkreślił, że w dzisiejszych czasach brak jest reklamy miejsc, gdzie można dążyć do świętości. W natłoku różnorodnych reklam, tej jednej jednak brakuje. Człowiek powinien żyć tak, aby dorównywał tym, którzy zatroszczyli się o swoje relacje z Bogiem, np. błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz czy św. brat Albert Chmielowski. 

Dzień Wszystkich Świętych przypomina, że każdy wierny ma powołanie do świętości. W polskiej tradycji jest to również dzień zadumy i odwiedzania grobów bliskich.

Cmentarz wroceński w tym dniu wygląda pięknie, ustrojony w znicze i kwiaty. Każdy zatroszczył się o grób bliskich zmarłych. Każdy stanął w zadumie przed miejscem pamięci i zagłębił się w modlitwę. 

Martwi jednak fakt, że w XXI wieku giną jeszcze wkłady do zniczy a nawet kwiaty. No cóż, najwyraźniej niektórzy próbują w tym dniu jeszcze "na boku dorobić".

GALERIA FOTOGRAFICZNA

sobota

30 niedziela zwykła – 29.10.23.

 

 1. Dziś o 17.oo nabożeństwo różańcowe i msza św. w nowym kościele.
 2.  Jutro i we wtorek nabożeństwa różańcowe o 17oo i msza św. Prośba o poprowadzenie różańca: jutro Róża Małgorzaty Baran, we wtorek  Krystyny Kucia. We wtorek zakończenie nabożeństw różańcowych. Dzieci i młodzież, które solidnie uczęszczały na nabożeństwa już jutro otrzymają pamiątki różańcowe.
 3. We środę Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. do południa w porządku niedzielnym, po południu o godz.14.oo msza św. i procesja na cmentarz z modlitwami za zmarłych. Nie będzie już mszy św. wieczornej.
 4. We czwartek Dzień Zaduszny. Msze św.: o godz.7.oo, 9.oo i o 17.oo. O 16.30 różaniec za zmarłych z Wypominków i msza św., po tej mszy św. procesja na cmentarz ze zniczami.
 5. W tygodniu I czwartek, piątek, I sobota i I niedziela miesiąca. W piątek do południa nawiedzenie chorych z Panem Jezusem, w niedzielę zmiana tajemnic różańcowych. W czwartek i piątek spowiedź św. od godz.15.30.
 6. Od czwartku różaniec za zmarłych z Wypominków o 16.30 i msza św. Przy wyjściu formularze na wypisanie zmarłych na Wypominki.
 7. W Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny możliwość zyskania odpustu zupełnego ofiarowanego za zmarłych, natomiast przez cały listopad możliwość zyskania odpustów za nawiedzenie cmentarza z modlitwą za zmarłych.
 8. Bóg zapłać za piękne sprzątanie i kwiaty grupie parafian z ul. Nadrzecznej, Bóg zapłać za każdą pomoc przy kościele.
 9. Przy wyjściu prasa katolicka, zachęta do lektury.
 10. Intencje mszalne: jutro: +Wojciech Baran/chrzestna/

Wtorek: +Wojciech Baran /prac. Firmy /

Środa g.8.oo: +Tadeusz Wilk

Czwartek: g.17.oo: +Ewa Dróbek

Piątek: +Krzysztof Gazda/Dyr. I prac. Firmy TBS- Krosno/

Sobota: +Karol Michna

Niedziela g.8.oo: dziękczynna w 40 lecie ślubu Ewy i Józefa

Pielgrzymka do Markowej

 

Dnia 21 paźdienika 2023 roku Akcja Katolicka naszej parafii zorganizowała pielgrzymkę do Markowej, modląc się o wstawiennictwo błogosławionej rodziny Ulmów. 23.03.1944r. cała rodzina została bestialsko zamordowana przez Niemców i tylko dlatego, że w swoim domu udzielała  schronienia rodzinom żydowskim. Tylko w Polsce, niemieccy okupanci karali śmiercią za  jakąkolwiek pomoc Żydom.  Rodzina  Ulmów poniosła męczeńską śmierć  i dletego wyniesiono Ją na ołtarze.

“Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.  Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali” (J15, 13-14.17).

GALERIA FOTOGRAFICZNA


29 niedziela zwykła – 22.10.23.

 

 1. Dziś Niedziela Misyjna, rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się za misje na wszystkich kontynentach  oraz za misjonarzy, szczególnie za tych, którzy pochodzą  z naszej Archidiecezji. Dzisiejsza składka też na misje. O godz.17.oo nabożeństwo różańcowe i msza św., w nowym kościele.
 2. W tygodniu we wtorek wspomnienie bł. Jana Wojciecha Balickiego, w sobotę święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
 3. W tygodniu nabożeństwa różańcowe o 17.oo i msza św. Proszę o poprowadzenie: jutro Koło Misyjne, we wtorek Róża Teresy Kandefer, we środę Róża Gabrieli Kafel, we czwartek Róża Bronisławy Lorenc, w piątek Róża Teresy Litwin, w sobotę Róża Marioli Bugiel.  Zachęta do liczniejszego uczestnictwa w nabożeństwach.
 4. Bóg zapłać za piękne sprzątanie i kwiaty grupie parafian z ul. Nadrzecznej, Bóg zapłać za każdą pomoc przy kościele w minionym tygodniu.
 5. Spotkania oazowe: OND we środę po mszy św., ONŻ grupa młodsza we czwartek po mszy św., ONŻ grupa starsza w piątek po mszy św.
 6. Przy wyjściu prasa katolicka, zachęta do czytania. Są też formularze na Wypominki.
 7. Intencje mszalne:

Poniedziałek: +Janina Kustroń/sąsiedzi/

Wtorek: +Zofia Ott

Środa: +Salomea +Filip Flis

Czwartek: +Wojciech Baran/brat Leszek/

Piątek: +Tadeusz +Stanisława Marecka

Sobota: +Szymon +Stefania Lipka

Niedziela g.8.oo: +Jan Dudek

17.oo: parafialna

28 niedziela zwykła – 15.10.23.

 1. Dziś Dzień Papieski. Zbiórka do puszek na Fundację Dzieła Nowego Tysiąclecia. Po mszy rannej spotkanie z Radą Duszpasterską. Po południu o 17.oo nabożeństwo różańcowe i msza św.
 2. Jutro rocznica święceń biskupich ks. abp. Józefa Michalika, modlimy się w jego intencji.
 3. W tygodniu wypadają wspomnienia: jutro św. Jadwigi Śląskiej, we wtorek św. Ignacego Antiocheńskiego, we środę św. Łukasza Ewangelisty, modlimy się w intencji służby zdrowia, w piątek św. Jana Kantego.
 4. W sobotę pielgrzymka Dzieła Pomocy Powołaniom do Archikatedry. 
 5. Za tydzień Niedziela Misyjna, rozpoczyna się Tydzień Misyjny.
 6. W sobotę pielgrzymujemy do Markowej. Zbiórka na parkingu o 6.30. Bóg zapłać Akcji Katolickiej za zorganizowanie tej pielgrzymki. Przygotowujemy się też duchowo do przyjęcia w parafii relikwii błogosławionych.
 7. W tygodniu nabożeństwa różańcowe o 17.oo i msza św. Różaniec poprowadzą: jutro Róża Aleksandra Wilka, we wtorek Róża Kazimierza Gościńskiego, we środę Róża Andrzeja Gazdy, we czwartek Róża Tadeusza Litwina, w piątek Róża Jana Siudaka, w sobotę Róża Alicji Szydło. 
 8. Przy wyjściu formularze na Wypominki. W listopadzie za tych zmarłych codzienny różaniec i msza św.
 9. Bóg zapłać za piękne sprzątanie i kwiaty grupie parafian z ul. Nadrzecznej.
 10. Spotkania oazowe: ODB we wtorek po mszy św., OND we środę po mszy św., ONŻ grupa młodsza we czwartek po mszy św., ONŻ grupa starsza w piątek po mszy św., OD Efez we wtorek o 19.oo, OD Smyrna we środę o 19.oo, OD Maranatha we czwartek o 19.oo.
 11. We środę spotkanie Kręgu Rodzin im. Św. Rozalii.
 12. Dziś wybory. Wybieramy ludzi sumienia.
 13. Przy wyjściu prasa katolicka, zachęta do lektury.
 14. Intencje mszalne:/16.10 – 22.10.23./

Jutro: +Maria +Franciszek Szwast

Wtorek: +Zofia +Edmund Wiśniowscy

Środa: +Edward Wojnar/r.śm./

Czwartek: +Maria +Eugeniusz Szajna

Piątek: dziękczynna w 2 rocz. ur.Igi i Poli

Sobota: o błog. Boże dla siostry Judyty

Niedziela g.8.oo: +Józefa +Zdzisław Kuras

17.oo: parafialna

 

sobota

27 niedziela zwykła – 08.10.23.

 

 1. Dziś po południu o 17.oo nabożeństwo różańcowe i msza św. w nowym kościele.
 2. W tygodniu wspomnienia: we środę św. Jana XXIII, papieża, we czwartek bł. Jana Beyzyma, w piątek bł. Honorata Koźmińskiego, w sobotę św. Małgorzaty Marii Alacogue.
 3. W następną niedzielę Dzień Papieski, składka do puszek na Fundację Dzieła Nowego Tysiąclecia.
 4. W tygodniu nabożeństwo różańcowe o 17.oo i msza św. Prośba o poprowadzenie różańca: jutro kl.1 szkół licealnych, we wtorek Zespół Charytatywny, we środę Akcja Katolicka, we czwartek kl.2 i 3 Licealna, w piątek Róża młodzieży bł. Carlo Akutisa, w sobotę Róża Mieczysławy Bogusz. Zachęta do licznego uczestnictwa w nabożeństwach.
 5. We środę Adoracja Najśw. Sakr. do godz.20.oo prowadzona przez Akcję Katolicką, po adoracji spotkanie.
 6. W sobotę Dzień Edukacji Narodowej. W modlitwie polecamy naszych Wychowawców i Nauczycieli.
 7. Bóg zapłać za piękne sprzątanie i kwiaty grupie parafian z ul. Nadrzecznej, Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary na kościół w kopertach.
 8. Dalsza prośba o oczyszczenie alejek cmentarnych z suchej trawy.
 9. W następną niedzielę po mszy rannej spotkanie z Radą Duszpasterską.
 10. Spotkania oazowe; ODB we wtorek po mszy św., OND we środę po mszy św., ONŻ grupa młodsza we czwartek po mszy św., ONŻ grupa starsza w piątek po mszy św., OD Pergamon/nowa grupa/, we wtorek o 19.oo, OD  Metanoia we środę o 19.oo, OD Effatha we czwartek o 19.oo. W sobotę zapraszamy na adorację Najśw.Sakr. w intencji Ojczyzny o 19.30 w starym kościele.
 11. Przy wyjściu prasa katolicka, zachęta do czytania.
 12. Intencje mszalne: /09.10 – 15.10.23./

Poniedziałek: +Jolanta Pikul/siostra/

Wtorek: +Wojciech Baran/żona z synami/

Środa: +Wojciech Baran/brat Stanisław/

Czwartek: +Damian Lechowicz/3 r.śm./

Piątek: +Anna +Emil Wilk

Sobota: +Stanisław Kondoł/3 r. śm./

Niedziela g.8.o: +Janina +Józef Frączek

17.oo: parafialna

niedziela

Ciekawostki...o dawnych wrocenianach.

 W amerykańskiej prasie - "Dzienniku dla Wszystkich" ukazały się informacje o polskich emigrantach z Wrocanki:  

 • 5 lutego 1919 roku  pojawiła się notatka o Henryku Papciaku
 • 4 maja 1931 roku o Szymonie Pietruszce


Stary kościół we Wrocance...

 

Przed laty powstał obraz olejny pt. "Stary kościół we Wrocance", który został namalowany przez Władysława Frydrycha. 

Władysław Leopold Frydrych urodził się 25 marca 1900 w Trzcianie – Ujeździe koło Bochni, a zmarł 12 lipca 1972 w Bydgoszczy. Był to polski malarz i pedagog. 

Najwyrażniej artysta musiał kiedyś odwiedzić Wrocankę, skoro spod jego pędzla wyszło płótno przedstawiające nasz kościółek. Niestety, oryginalny obraz nie jest dostępny, nawet w Muzeum Bydgoskim, gdzie przed II wojną światową zorganizowano wystawę obrazów Frydrycha. Prawdopodobnie płótno przepadło w  czasie wojny. Zachowała się tylko fotografia obrazu, zamieszczona w dawnej prasie, z której niestety niewiele można "wyczytać". 

sobota

26 niedziela zwykła – 01.10.23.

 

 1. Dziś zmiana tajemnic różańcowych. Intencja modlitewna: O dar rychłej beatyfikacji Sług Bożych z naszej Archidiecezji. Po południu nabożeństwo różańcowe o 17.oo i msza św., w nowym kościele.
 2. W tygodniu wypadają wspomnienia: jutro Świętych Aniołów Stróżów, we środę św. Franciszka z Asyżu,  we czwartek św. Faustyny Kowalskiej, w sobotę NMP Różańcowej.
 3. W tygodniu nabożeństwo różańcowe o 17.oo i msza św. Różaniec poprowadzą: jutro kl.7, we wtorek kl.6, we środę kl.8, we czwartek ministranci i lektorzy, w piątek kl.3 wraz z rodzicami, w sobotę młodzież z katechezy przedmałżeńskiej. Zachęta do licznego uczestnictwa na Różańcu. Dzieci będą otrzymywać wyklejanki różańcowe.
 4. W tygodniu wypadają: I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. We czwartek i piątek spowiedź od godz.16.oo. W piątek do południa nawiedzenia chorych z Panem Jezusem.
 5. We wtorek Adoracja Najśw. Sakr. do godz.20.oo, prowadzona przez Zespół Charytatywny, po adoracji spotkanie. W piątek dzieci z kl.3 otrzymają różańce.
 6. Bóg zapłać za piękne sprzątanie i kwiaty grupie parafian z ul. Nadrzecznej.
 7. Spotkania oazowe: ODB we wtorek po mszy św., OND we środę po mszy św., ONŻ grupa młodsza we czwartek po mszy św., ONŻ grupa starsza w piątek po mszy św., OD Efez we wtorek o 19.oo, OD/nowa grupa/ we środę o 19.oo, OD Maranatha we czwartek o 19.oo.
 8. Przy wyjściu prasa katolicka. Warto poczytać Gościa Ekstra, ciekawe opisy miejsc i obecności Matki Bożej w życiu człowieka.
 9. Intencje mszalne:/02.10 – 08.10.23./

Poniedziałek: +Jolanta Pikul/Liliana/

Wtorek: +Jolanta Pikul/sąsiedzi/

Środa: +Stanisława Garason/z Róży/

Czwartek: +Jolanta Pikul/brat Marek/

Piątek: +Czesława Turek

Sobota: +Jolanta Pikul/brat Mariusz/

Niedziela g.8.oo: +Helena +Władysław Szczurek

25 niedziela zwykła – 24.09.23.

 

 1. Dziś Dzień Migranta i Uchodźcy, modlimy się za migrantów. O 18.oo msza św. w starym kościele. Od następnej niedzieli msze św. będą już w nowym kościele.
 2. W tygodniu wypadają: we wtorek św. męczenników Kosmy i Damiana, we środę św. Wincentego a Paulo, we czwartek św. Wacława, w piątek Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, w sobotę św. Hieronima. 
 3. W następną niedzielę, I miesiąca, rano zmiana tajemnic różańcowych. O godz.17.oo nabożeństwo różańcowe i msza św.
 4. Zap. przedślubna: Patrycja Filus z Wrocanki i Kamil Podolak z Jurowiec, zap.2.
 5. Dzisiaj możliwość złożenia ofiary na cmentarz, oczywiście chodzi o tych, którzy jeszcze tego wcześniej nie uczynili.
 6. Bóg zapłać za piękne sprzątanie i kwiaty grupie parafian z ul. Nadrzecznej, Bóg zapłać za każdą pomoc przy kościele.
 7. We czwartek spotkanie Kościoła Domowego im. św. Rozalii.
 8. Spotkania oazowe: ODB we wtorek po mszy św., OND we wtorek po mszy św., ONŻ grupa młodsza  we czwartek po Mszy św., ONŻ grupa starsza w piątek po mszy św.,  OD Metanoia we środę o 19.oo, OD Effatha we czwartek o 19.oo.
 9. Przy wyjściu prasa katolicka, zachęta do czytania
 10. Intencje mszalne:

Poniedziałek: +Bronisław +Kazimiera Szczepanik

Wtorek: +Genowefa +Stanisław Rozmus

Środa: +Józef +Lidia Rozmus

Czwartek: +Jolanta Pikul/dzieci/

Piątek: +Jolanta Pikul/Łukasz/

Sobota: +Jolanta Pikul/Małgorzata/

Niedziela g.8.oo: +Teresa

10.30: o błog. Boże dla chrzczonej Marceliny


SŁOWO METROPOLITY PRZEMYSKIEGO PO BEATYFIKACJI RODZINY ULMÓW

Cośmy słyszeli i cośmy poznali, i co nam opowiedzieli nasi ojcowie, tego nie ukryjemy przed ich synami. Opowiemy przyszłemu potomstwu chwałę Pana i Jego potęgę, i cuda, których dokonał. Albowiem nadał On w Jakubie przykazania i ustanowił Prawo w Izraelu, aby to, co zlecił naszym ojcom, podawali swym synom, aby to poznało przyszłe pokolenie, synowie, co się narodzą, że mają pokładać nadzieję w Bogu i nie zapominać dzieł Boga, lecz strzec Jego poleceń. (Ps 78, 3-7)

Drodzy Diecezjanie!

Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy! 

Zachowujemy w pamięci podniosłą chwilę beatyfikacji Józefa i Wiktorii Ulmów wraz z ich sied-miorgiem Dzieci. Cieszymy się z obecności na placu beatyfikacyjnym około 37 tysięcy wiernych, ty-siąca księży, osób wielu narodowości i religii.

Zarówno wydarzenia bezpośrednio poprzedzające uroczystość beatyfikacyjną, takie jak Podkarpac-kie Święto Młodych i koncert noszący tytuł: „Nie ma większej miłości”, jak i sama beatyfikacja wy-magały ogromu starań organizacyjnych i logistycznych. Jednakże głównym celem i zamierzeniem ko-ścielnych działań była troska o dobro duchowe wiernych uczestniczących w tych wydarzeniach. Nie sposób zliczyć osoby, które na różnym etapie przygotowań i w różnym zakresie działań, były zaanga-żowane w to wielkie wydarzenie wiary. Padało już wiele słów wdzięczności wobec wszystkich komite-tów organizacyjnych oraz instytucji różnego szczebla państwowego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Chcę po raz kolejny dostrzec i docenić pomoc służb mundurowych i medycznych, wolonta-riuszy Caritas i innych zrzeszeń katolickich. Dziękuję środkom społecznego przekazu.

24 niedziela zwykła – 17.09.23.

 

 1. Dziś po mszy rannej katecheza przedmałżeńska dla młodzieży, która w tamtym roku rozpoczęła katechezę. Po południu o 18.oo msza św. w starym kościele. Dziś też Niedziela Środków masowego Przekazu. Modlimy się za pracowników mediów. Składka na Radio „Fara”.
 2. Jutro święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski oraz młodzieży. We wtorek wsp. św. Januarego, biskupa i męczennika, w modlitwie polecamy +ks. Prałata Januarego. We środę św. męczenników Andrzeja Kim i Towarzyszy. We czwartek św. Mateusza, Apostoła i ewangelisty. W sobotę św. Pio z Pietrelciny.
 3. Bóg zapłać za piękne sprzątanie i kwiaty grupie parafian z ul. Długiej, Bóg zapłać za każdą pomoc przy kościele.
 4. Jutro spotkanie dzieci wraz z rodzicami z kl. 3 a we czwartek zbiórka ministrantów i lektorów.
 5. W następną niedzielę będzie możliwość złożenia ofiary na utrzymanie cmentarza ponieważ jeszcze wielu tego nie zrobiło a chcemy, by cmentarz wyglądał dobrze.
 6. Zap. przedślubna: Patrycja Żaneta Filus z Wrocanki i Kamil Podolak z Jurowiec, zap.1.
 7. Akcja Katolicka organizuje pielgrzymkę do relikwii Błogosławionej Rodziny Ulmów w Markowej. Po drodze zwiedzanie zamku w Łańcucie i Muzeum w Markowej. Termin 21.10. Koszt 120 zł.  Zachęta do wzięcia udziału.
 8. Spotkania oazowe: ODB we środę o 17.oo, OND we wtorek po mszy św., ONŻ grupa młodsza w piątek po mszy św., ONŻ grupa starsza we czwartek po mszy św., OD/nowa grupa/ we wtorek o 19.oo w Domu Wspólnoty. Zapraszamy chętnych. OD Efez we środę o 19.oo, OD Maranatha we czwartek o 19.oo.
 9. Przy wyjściu prasa katolicka, zachęta do lektury.
 10. Intencje mszalne:/18.09. – 24.09.23./

Poniedziałek: +Angelika Zajchowska

Wtorek: +ks. January

Środa: +Rozalia +Genowefa +Józef

Czwartek: +ks. Zdzisław Długosz

Piątek: +Tomasz Czernatowicz

Sobota: dziękczynna i o błog. dla Piotra i Eweliny

Niedziela g.8.oo: dziękczynna za 90 lat życia Zdzisława

10.30: o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla Antoniny Boboli w

10 rocz. urodzin

18.oo: parafialna

Ogłoszenia – 23 niedziela zwykła – 10.09.23.

 

 1. Dziś uroczysty dzień w życiu Kościoła – dzień beatyfikacji Rodziny Ulmów. Msze święte o godz.7.oo, 9.oo i o 18.oo. Łączymy się duchowo z tym wydarzeniem, także przez transmisje w mediach.
 2. We czwartek święto Podwyższenia Krzyża Świętego. We środę św. Jana Chryzostoma, w piątek NMP Bolesnej, w sobotę św. męczenników Korneliusza i Cypriana. Niedziela następna to dzień Środków Masowego Przekazu.
 3. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i adoracja do godz.2o.oo, prowadzona przez Akcję Katolicką, po adoracji spotkanie.
 4. Jutro po mszy św. spotkanie kl.7 przygotowujące do bierzmowania. We wtorek spotkanie kl.6. W następną niedzielę po mszy rannej katecheza przedmałżeńska dla młodzieży.
 5. Bóg zapłać za piękne sprzątanie i kwiaty grupie parafian z ul. Długiej, Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary na kościół w kopertach.
 6. Spotkania oazowe: ODB we środę o 17.oo, OND we wtorek po mszy św., ONŻ grupa młodsza we środę  po mszy św., ONŻ grupa starsza we czwartek po mszy św., OD Metanoia we środę o 19.oo, OD Effatha we czwartek o 19.oo.
 7. Przy wyjściu prasa katolicka, zachęta do lektury.
 8. Intencje mszalne:/11.09. – 17.09.23./

Poniedziałek: +Rozalia

Wtorek: dziękczynna za 25 lat małżeństwa Dariusza i Katarzyny

Środa: +Jan +Zofia Guzik

Czwartek: +Zdzisław Walczak

Piątek: +Adrian Flak

Sobota: dziękczynna

Niedziela g.8.oo: +Zuzanna +Edward Misiak

18.oo: za parafian

piątek

Poświęcenie wody w studzience Świętej Rozalii

 W niedzielę - 3 września ksiądz proboszcz poświęcił wodę w studzience Świętej Rozalii. Do źródełka przychodzą czciciele Patronki z Palermo, aby uzdrowić swe ciało lub duszę. Wieść niesie, że woda ze źródełka ma pomóc wszelkim chorym. W dokumentach parafialnych można znaleźć liczne świadectwa uzdrowień.

poniedziałek

Rozalijny odpust parafialny.


 "Niech będzie Bóg uwielbiony w tajemnicy Świętych". Tymi słowami rozpoczął homilię ks. prof. Józef Marecki podczas odpustu parafialnego. Taką tajemnicę posiada również nasza Patronka - Święta Rozalia. My jako parafianie tę tajemnicę odkrywamy od dawna. 

Ks. prof. mocno podkreślił, że współczesny człowiek jest zagoniony, głównie za wartościami materialnymi oraz za sensacją. Brak nam wyciszenia i skupienia oraz wewnętrznej równowagi. Ważne jest dla nas, jak postrzegają nas inni, a nie jacy jesteśmy przed Bogiem. Chęć posiadania za wszelką cenę niszczy człowieka od środka. Konsumpcjonizm, materializm i brak ideałów prowadzi nas w pułapkę. 

Lekarstwem na to jest Święta Rozalia. Znamiona Jej świętości kierują nasze życie na właściwe tory, kształtują naszą pobozność. Aby "zaczerpnąć" czegoś ze Świetej Patronki, należy zagłębić się w ciszę i kontemplację. Nie jest konieczne zamieszkanie w pustelni, ale wystarczy wzorować się na pobożności Świętej z Palermo, która znalazła ją na odosobnieniu. Nam współczesnym potrzebne jest takie wyciszenie zewnętrzne i wewnętrzne, aby usłyszeć, co Bóg do nas mówi. Cisza serca jest gwarancją prawdziwej pobożności czyli życia Bogiem, który dla Świętej Rozalii był pokarmem duchowym. Słowa Pisma świetego, które dla naszej Patronki były drogowskazem życiowym, powinny również dla nas stanowić okazję do dialogu z Bogiem, do medytacji modlitewnej. Krzyż był dla Pustelnicy "księgą życia". Taką wartość powinien stanowić krzyż dla każdego z nas. 

Te słowa homilii ks. prof. Józefa Mareckiego stanowiły dla czcicieli Świetej Rozalii ważne wskazania życiowe. 

GALERIA FOTOGRAFICZNA


Włoska wersja pieśni do Świętej Rozaliiniedziela

Rozalijne rozmyślania

 

„Kamienny dom pustelni”

w szarości dnia codziennego

szukasz w modlitwie sensu

i rekompensaty życia

wygodnego

nadzieja z wiatrem odpływa

czy wiara twoja jest żywa?

 

z luksusem zawarłeś sztamę

w pustelni miska pełna

jedzenia

narzekasz na każdą ranę

męczą cię niepowodzenia

 

a co ma rzec Rozalijka?

wygodę zmieniła na

nędzne posłanie

takie było jej powołanie

modlitwa jej strawą

codzienną

łoże kamienne jest ciernią

 

wejdź do pustelni na chwilę

usiądź na tronie z kamienia

nie bój się tego brzemienia

wsłuchaj się w śpiew słowika

wyszeptaj słowa modlitwy

porzuć ciągłe gonitwy

 

poczujesz dotyk patronki

unikniesz ludzkiej nagonki

zapomnisz o wszelkich strapieniach

w Palermo - w domu z kamienia

 

 


Koncert zespołu "Bankruci"

 

W wigilię odpustu parafialnego ku czci Świętej Rozalii i w ramach obchodów 600 - lecia Wrocanki gościliśmy w kościele zespół o niezwykłej spontaniczności koncertowej. Zespół "Bankruci" powstał w 2014 roku. Założycielem, przewodnikiem, menadżerem i sponsorem zespołu jest ks. Mateusz Rutkowski. Nazwa formacji „Bankruci” nawiązuje do słów Chrystusa z Ewangelii wg św. Mateusza: „Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je” (16,25). Członkowie zespołu wybierają wolność i dystans do spraw światowych i wolą być „Bożymi bankrutami”, którzy najpierw starają się o sprawę zbawienia, a wszystko inne zostaje im dodane.

GALERIA FOTOGRAFICZNA